قال رسول الله صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله : خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی